Podpora ukrajinské studentky 4. ročníku Kyjevské univerzity kultury

Studentka, která v současné době žije ve Františkových Lázních studuje 4. ročník Kyjevské univerzity kultury – obor režie a má v rámci své bakalářské práce na starosti přípravu divadelního představení Neda Nehdana Hlas tiché propasti. K tomu si zajistila studenty samé univerzity obor herectví a také scénografa a choreografa. Role MKS doposud spočívala v zajišťování propagace jednotlivých akcí města a jeho příspěvkových organizací. Nyní je aktivním pomocníkem této studentce z Mariupolu k úspěšnému dokončení studia a bakalářské práce, která spočívá v realizaci divadelního představení. MKS pomáhá od prvních režijních kroků přes zkoušení, scénické čtení a aranžování celého představení, vytváření kulis a přípravu technického vybavení představení. Zajištuje propagaci u diváků z řad Ukrajinců, konzultace s profesionálním režisérem a dramaturgem a administrativní vypořádaní. 

program: Z Ukrajiny mezi nás 
realizátor: Městské kulturní středisko Františkovy Lázně p.o.
místo: Františkovy Lázně, Karlovarský kraj 
období realizace: listopad 2022 – březen 2023  
projekt byl podpořen částkou 20 000,- Kč