Podzimní referendum v Jihlavě

Jihlava: Jihlaváci jdou k referendu

Na podzim 2016 proběhne v Jihlavě společně s krajskými volbami historicky první referendum. Bude se týkat nakládání s odpady a spalovny odpadů. Vyhlášení referenda bylo dosaženo díky podpoře veřejnosti a verdiktů soudů v právní bitvě proti magistrátu Jihlavy, který byl proti konání referenda. Referendum proběhne. Je to ale jen poloviční vítězství. Proto, aby se něco v Jihlavě skutečně pohnulo, musí být referendum platné. To znamená účast minimálně 35 % voličů (15 000 lidí). Pro Jihlaváky je možnost hlasování v referendu něco zcela nového a neznámého. V rámci projektu proběhne na konci léta informační a komunikační kampaň zaměřená na propagaci možnosti hlasování v referendu všemi dostupnými prostředky tak, aby každý volič věděl kdy, kde a jakým způsobem v referendu hlasovat.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.