Pokračujeme v pomoci rodinám z Ukrajiny 

V minulých obdobích se organizace zaměřovala na práci s dětmi z vesměs neúplných ukrajinských rodin, na kterou bude i v tomto projektu navazovat (mj. výuka českého jazyka, sportování s dětmi i dospělými) a také je rozšiřovat o společné akce s obyvateli azylového domu. Proběhnou další kurzy českého jazyka pro dospělé i děti, bude se rovněž pokračovat v psychoterapeutické pomoci matkám a dětem, uspořádají workshop ručních prací pro ukrajinské maminky a seniorky z Horních Počernic, hudební workshop, taneční a výtvarný workshop, workshop zdravého vaření a arteterapie, kurz sebeobrany a předvánoční akci pro všechny. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice 
místo:  Praha 9,  Hlavní město Praha
období realizace: 10/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou  30 000 Kč