Pomáháme potřebným

Spolek pracuje s 20 rodinami, kterým pomáhá s adaptací. Jde především o právní a sociální poradenství, doučování pro děti (40 dětí) a také výuky češtiny pro dospělé. Přibližně jednou měsíčně se organizuje komunitní setkání, kde mají rodiny možnost sdílet společné problémy a potřeby. Spolek je zásobuje také potravinami či oblečením na zimu. Spolek plánuje nadále poskytovat dětem doučování 2krát týdně a výuky češtiny také 2xtýdně. Chce pokračovat v pořádání komunitních akcí/workshopů s cílem vytvářet prostor pro sdílení zkušeností a potřeb s dalšími rodinami, prezentace kuchyně a kultury, i nadále bude poskytovat sociálně-právní poradenství. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Romani hub, z.s. 
místo: Brno, Jihomoravský kraj 
období realizace: 15.11.2022 – 15.4.2023 
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč