Pomáháme rodinám z Ukrajiny

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice má s pomocí uprchlíkům z Ukrajiny zkušenosti. Podařilo se ubytovat ukrajinské rodiny, pomáhá s výukou českého jazyka, umísťuje některé z maminek na pracovním trhu, jednu z maminek zaměstnává přímo v organizaci. Velmi intenzívně se věnuje volnočasovým aktivitám dětí a také jejich přípravě na nástup do základních škol. V rámci projektu bude dále pokračovat v pomoci ukrajinské komunitě ubytované v bývalé budově pro matky s dětmi, budou probíhat kurzy českého jazyka pro dospělé i děti, adaptační kurzy, kroužky, sportovní, kulturní a volnočasové aktivity. Spolek připravuje například společné kurzy pletení a háčkování pro seniorky z Horních Počernic a pro ukrajinské maminky a jejich dcery, dále workshop zdravé výživy pro české i ukrajinské rodiny. Z jednorázových akcí plánuje například Velikonoce s ukázkami lidových tradic a zvyků v Čechách a na Ukrajině, společné vaření maminek z Ukrajiny a seniorek z Horních Počernic, hudební workshop pro ukrajinské děti s místní ZUŠ a s dirigentkou místního pěveckého sboru Rokytka, divadelní představení pro děti z Ukrajiny 

program: Z Ukrajiny mezi nás 
realizátor:  Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
místo:  Praha 9, hlavní město Praha
období realizace: leden 2023 – červen 2023  
projekt byl podpořen částkou 50 000,- Kč