Pomoc ukrajinským rodinám – Maják Vsetín

Ve spolupráci s Nadací Via církev uspořádala letní tábor English Sport Camp, kterého se zúčastnilo 13 ukrajinských uprchlíků. Dále církev uspořádala od 10. do 14.7. příměstský tábor, kterého se zúčastnilo 42 dětí ukrajinských uprchlíků ve věku 8-12 let, 15 pomocníků ve věku 13-20 let, 10 dospělých a 5 dobrovolníků z řad členů církve. Dalšími aktivitami bylo dne 7.8. setkání ukrajinské komunity, dne 14.8. akce Open Air setkání na fotbalovém hřišti se společným obědem, na 28.8. je plánováno opět setkání ukrajinské komunity a na neděli 4.9. akce Výkop nového školního roku neboli veřejné setkání pro všechny jako zakončení léta a začátek školního roku. Cílem všech akcí nejsou akce, ale aktivní zapojení do přípravy těchto akcí co nejvíce lidí z obou komunit.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Sbor Církve bratrské ve Vsetíně – Maják
místo: Vsetín, Zlínský kraj
období realizace: 7. srpna 2022 – 4. září 2022
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč