Potenciál v nás 

V Materteře pomáhají ženám objevit jejich vnitřní sílu a podporují je v realizaci profesních a osobních snů. Tvoří komunitu žen, které se navzájem podporují a posilují. Díky projektu budou pokračovat v začleňování nově příchozích žen z Ukrajiny do komunity a budou podporovat ženy z Ukrajiny v realizaci osobních a profesních cílů. Proběhnou tvůrčí a přátelská setkání, víkendové pobyty s tematickými workshopy a komunitními aktivitami, vyzkouší se mentoring pro nově příchozí ženy, chytají se skupinová informační setkání zaměřená na praktické aspekty fungování trhu práce, zahájení podnikání, ale i možnosti občanské participace – zejména informace o fungování občanské společnosti a možnostech využití financování pro realizací vlastních aktivit zaměřených na podporu vlastní komunity a dobrovolnictví. V rámci projektu budou tisknout pomůcky, které se již zpracovávaly předchozí dva roky: koučovací deníček pro ženy migrantky a inspirativní karty.  

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Matertera, z.s. 
místo:  Praha, Hlavní město Praha 
období realizace: 5/2023-2/2024   
projekt byl podpořen částkou 80 000Kč