Potřebuje Kladno další hypermarket?

Kladno: Referendum může rozhodnout o plánované stavbě v sousedství lesoparku

Vedení města Kladna rozhodlo o změně územního plánu v lokalitě zvané Růžové pole tak, že čistě vychází vstříc záměrům soukromých investorů a majitelů tamních pozemků, kteří v uvedené lokalitě chtějí postavit hypermarket. Současná koalice v čele města tímto rozhodnutím zcela přehlíží množství negativních dopadů takové změny na celou lokalitu, která dosud byla v územním plánu vedena jako plocha pro tělovýchovná a sportovní zařízení, a kde jsou v současnosti pole v těsném sousedství lesoparku Bažantnice, kolem kterého vede oblíbená cyklostezka. V lokalitě se navíc nachází prameniště Lidického potoka, které bude plánovanou stavbou také ohroženo. Další aspekt, který vedení města zcela ignoruje je fakt, že v dané části města již stojí jiné dva hypermarkety a několik dalších supermarketů a nákupních center a další již není potřeba. Provedená změna nijak nezohledňuje veřejný zájem a odporuje tak smyslu územního plánování. Iniciativa místních občanů se tak snaží prostřednictvím referenda zabránit stavbě plánovaného hypermarketu a tak i nenávratné újmě pro celé okolí a místní obyvatele.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.