Poutní místo v Peci

Pec pod Sněžkou: Kaplička na Předním Výsluní

Kaplička se nachází ve Velké Úpě v části obce Přední Výsluní na jižním svahu u cesty spojující centrum města s Janovými boudami, kde dříve bylo poutní místo pro místní obyvatelstvo. Cílem projektu byla oprava střechy kapličky, aby zabránilo dalšímu chátrání stavby a nastartovala se její postupná oprava.

Jako poutní místo slouží kaplička i nyní, místní obyvatelé se zde scházejí, kapličku navštěvují a připravují její výzdobu dle náboženských svátků. Scházejí se zde jak starousedlíci, tak místní chataři i turisté. Obnovením tohoto nábožensky cenného místa vedlo k oživení zdejšího komunitního života a vzbudilo v místních zájem o jejich bezprostřední okolí.

Projekt jsme podpořili částkou 44 368 Kč.