Povídání o Evropské unii s integrací nových sousedů

Na území MAS Krkonoše žije téměř 2000 lidí z Ukrajiny. Kapacita škol nepostačuje. Problémem je i jazyk. Každou středu je otevřeno centrum, kde se rodiče učí ČJ a dětské aktivity zajišťují místní Skauti. Na faře neformálně vaří každou středy i ženy z Ukrajiny. MAS Krkonoše má k dispozici minisklad s potravinami a hygienickými potřebami. Integrace probíhá prostřednictvím „komunitního“ centra ve Vrchlabí a Trutnově, které vede Diakonie. Projektem byla série „Povídání o Evropské unii“ ve školách v Krkonoších pod vedením zkušené politoložky. 30 výukových bloků složených z videa, slidů a kvízů pro děti. V rámci projektu se děti prvního stupně (třetích, čtvrtých a pátých tříd) srozumitelnou formou seznámily s fungováním EU a jeho přínosy pro Českou republiku. Děti si během jedné vyučovací hodiny poslechly krátké video o EU, komunikovaly s lektorkou během powerpointové prezentace a na závěr společně vyplňovaly krátký kvíz o EU. Kvíz dostaly ve formě pexesa a mohly si jednotlivé kartičky s otázkami rozstříhat a ponechat na doma jako kvízovou hru pro rodiče a kamarády. Za největší úspěch považují organizátoři čilý a upřímný zájem dětí o danou problematiku, kterou projevovaly během celého pásma.
Spokojenost a nadšení jejich učitelů jen potvrdilo prospěšnost a výjimečnost tohoto projektu. Projekt byl nominován do soutěže Buďte inspirací 2022. Do projektu byla zapojena většina škol na území spravovaném spolkem MAS Krkonoše a bylo v rámci 30 přednášek osloveno více než 600 dětí a téměř 40 pedagogických pracovníků včetně ředitelů škol.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Místní akční skupina Krkonoše 
místo: Vrchlabí, Královéhradecký kraj 
období realizace: 7/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč