Poznám sebe, poznám tebe 

V zařízení je nyní ubytováno 80 lidí. Zejména ti, kteří obtížně shání ubytování jinde, například starší samotné ženy, lidé se zdravotní indispozicí aj. Proto se spolek snaží zaměřit na tyto lidi a nabídnout jim možnost ubytování. Hlavními cíli projektu je vzdělávání ukrajinských lidí v českém jazyce. Zaměření se na základy jazyka a důležité sociální situace tak, aby byli lidé schopni samostatně se orientovat v českém prostředí, zařídit si nutné formality na úřadě, u lékaře, ve škole atd. Projekt chceme skloubit formální výuku v jazykovém kurzu a neformální výuku v rámci „konverzačního klubu“. V rámci neformálních aktivit se budou setkávat Ukrajinci a českých lidí v rámci nejrůznějších společných aktivit, proběhne společné vaření, povídání o ukrajinské kultuře, hudební semináře, promítání filmů z Ukrajiny I České republiky a další neformální aktivity. Součástí takových setkání by bylo ochutnávání tradičních jídel z obou kultur. Spolek chce také propojit české a ukrajinské děti, a to skrze společné hudební dílny zaměřené na rozvoj vnímání hudby a pohybové aktivity s arteterapeutickým přesahem, kdy se děti naučí vnímat lépe sebe a druhého. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  Meteor pro Ukrajinu, z.ú 
místo:  Praha, hlavní město Praha 
období realizace: 1.3. 2023 – 31.12. 2023 
projekt byl podpořen částkou 100 000,- Kč