Poznáváme Česko a učíme se česky

Do Sedlčan začali uprchlíci přicházet v průběhu března. Ve městě Sedlčany žije cca 70 uprchlíků. Většinu z nich ubytovává město (turistická ubytovna) a SOU (domov mládeže). Další uprchlíci bydlí ve spádových obcích. Jedná se o rodiny, ale také jednotlivce. Se začleňováním uprchlíků pomáhá knihovna od počátku. Začala doplňovat knihovní fond knihami v ukrajinštině, jak pro děti, tak pro dospělé. Společně navštěvují i nejrůznější akce ve městě a v létě byli na dvou výletech (Tábor a Památník Karla Čapka + Dobříš). Cílem je, aby ukrajinští příchozí poznávali Českou republiku, její kulturu, historii. Celkem jsou v plánu ještě 3 výlety, z toho jeden víkendový výlet do města Písku, dále je v plánu knihovna, Křižíkova elektrárna, Památník Adolfa Heyduka, Sladovna. V rámci projektu všichni navštíví také divadelní představení v Národním divadle a čas v Praze před divadlem využik prohlídce Prahy. V Národním divadle je čeká také Komentovaná prohlídka a poté návštěva Národního muzea. Dále chce knihovna pokračovat ve výuce češtiny. Od počátku tuto výuku financuje ze svých zdrojů, grant využije na nákup tonerů a kancelářských potřeb. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Městská knihovna Sedlčany, příspěvková organizace 
místo: Sedlčany, Středočeský kraj 
období realizace: 22. října 2022 – 1. března 2023 
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč