Poznej svého pradědečka/prababičku… 

Pan Konečný s rodinou se rozhodl zpřístupnit občanům jihomoravské obce Lysice část jejich historie. Nechal naskenovat a vytisknout 800 skleněných negativů fotografií, které zdědil po svém dědečkovi, amatérském fotografovi z Lysic a které 80 let ležely v šuplíku. Vytištěné fotografie dal do alb a zpřístupnil je v Lysické knihovně nejen fyzicky, ale i online. Při této příležitosti proběhlo v prostorách místní fary setkání pamětníků, na kterém se fotografie promítaly. O setkání byl velký zájem a bylo velmi dojemné, jak občané na fotografiích poznávali své předky, sousedy apod. Do akce se zapojila nejen obec, ale i místní farnost, mateřské centrum, místní hasiči, knihovna, ale i skauti, kteří po obci roznášeli na akci pozvánky a místní senioři, kteří zajistili občerstvení. 

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Pavel Konečný 
místo: Lysice, Jihomoravský kraj 
období realizace: 8/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou 18 800,- Kč