Poznejme se navzájem II

Situace ohledně ukrajinských uprchlíků ve městě v Brně je stále vážná. Uprchlíci emají vhodné bydlení, pobývají na různých ubytovnách či v azylových domech apod., což se negativně odráží mj. na jejich psychice, zdraví, školních výsledcích apod. Tato organizace již realizovala projekt s názvem Poznejme se navzájem. Projekt reflektoval aktuální situaci uprchlíků z Ukrajiny ve městě Brně a zaměřil se zejména na děti a mládež a jejich rodiny při začleňování do vzdělávacího procesu. Cílem bylo tyto rodiny adaptovat do českého prostředí a intenzivně je zapojit, připravit 12 dětí a mládež na vstup do českého školství. Rodinám spolek poskytoval základní poradenství, např.  jak a kde si vyřídit sociální dávky, jak hledat vhodné bydlení, zaměstnání, jak se orientovat ve městě Brně z hlediska veřejných institucí, zdravotní péče apod. V období do konce roku 2022 spolek pokračoval v intenzivní práci s romskými dětmi a jejich rodinami z Ukrajiny. Pro děti probíhalo doučování českého jazyka, cizího jazyka a matematiky. Vždy dvakrát týdně po dobu 3 hodin. Pro rodiče probíhalo jednou týdně setkávání nad vzděláváním jejich dětí, týkalo se jak konkrétních školních výsledků, tak i porozumění vzdělávacímu systému v České republice. Součástí podpory rodin bylo i poradenství v oblasti bydlení, zaměstnání, sociálních dávek. Největší výzvou pro práci s dětmi byla jazyková bariéra a odlišný přístup k povinnému vzdělávání a integraci do českého prostředí. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Centrum společného zájmu z.s. 
místo: Brno, Jihomoravský kraj
období realizace: 1.10.2022 31.12.2022 
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč