Poznejme se navzájem

Tato nezisková organizace působí v Brně, ve městě je mnoho romských uprchlíku z Ukrajiny, ti žili ve stanových městečcích, kde nebyly dobré životní podmínky. Mnoho z nich bylo ve špatném psychickém stavu. Místní i  Romové se je snažili podpořit. Hlavní činností organizace je práce s dětmi a jejich rodinami, které jsou ohrožené sociálním vyloučením, a to v poskytování vzdělávacích a volnočasových aktivit. Nad rámec činností se věnuje v rámci dobrovolnictví příchozím uprchlíkům z Ukrajiny, a to v jejich začleňování do společnosti. Pomoc spočívá především k přípravě dětí na vzdělávací systém základních a středních škol. Projekt byl rozdělen do 2. částí v období od 1.7.2022 – 30.9.2022. V první aktivitě jsme se věnovali dětem a mládeži z Ukrajiny, a to v přípravě a adaptaci do vzdělávacího procesu základníchškol v Brně. Ukrajinským dětem a mládeži jsme se věnovali 2x týdne, a to vždy od 14:00 – 18:00 hod. V první části pracovali s dětmi a mládeží na přímé přípravě do vzdělávacího procesu ZŠ. Dětem se věnoval odborný tým doučovatelů, a to hlavně v českém jazyce, cizím jazyce, matematice apod. Ve druhé části se zaměřili na samotné rodiče a zákonné zástupce dětí a na přípravu vzdělávacího procesu dětí a mládeže prchající před válkou na Ukrajině. Od 1.7.2022-30.9.2022 proběhlo 14 setkání s rodiči. Dále byli do projektu zapojení příbuzní dětí např. prarodiče a starší sourozenci. Úspěchem projektu bylo splnění podmínek pro přijeti 15 dětí věkové kategorie 10 -15 let do ZŠ Merhautova. Děti byly připraveny na zvládnutí komisionálních zkoušek a mohly tak být přijaty do školy mezi české žáky. Některé rodiny se vrátily zpět na Ukrajinu.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Centrum společného zájmu z.s. 
místo: Brno, Jihomoravský kraj
období realizace:  1. července 2022 –  30. září 2022 
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč