Přátelská zahrada

Hodonínskou zahrádkářskou osadu zvanou Kapřiska zasáhlo tornádo a v místě způsobilo velké škody na majetku a bohužel i na životě. Po více než roce však stále ještě není všechno obnoveno a uklizeno. Pomoci zahrádkářům – seniorům s obnovením zahrádek se rozhodla skupinka vychovatelů společně s dětmi z dětského domova a žáky Integrované střední školy v Hodoníně ubytovanými v domově. Vychovatelé také chtějí v dětech vypěstovat vztah k půdě a probudit v nich nadšení ze zahradničení, aby viděli, jak mohou svou pílí a přístupem ovlivnit úrodu. Chtějí, aby děti trávily volný čas v přírodě, aby zde navazovaly opravdová přátelství a vážily si seniorů. Od září do června příštího roku proběhne na zahradě, která má 4 ary a přístupovou cestu sekání trávy, výroba krmítek, výroba hmyzích domečků, rytí zahrady, ukončení sezony přátelským posezením u čaje a táboráku, zazimování zahrady, sypání zrní do krmítek v zimních měsících, kontrola pořádku v osadě (občas se tam vyskytne černá skládka). Na jaře se začne s údržbou zahrady, výsevem zeleniny a květin, řezem stromů a čištění protékajícího potůčku. 

program: Fond sousedské obnovy
realizátor: Miroslava Orságová
místo: Hodonín, Jihomoravský kraj 
období realizace: 1. září 2022 – 30. června 2023
projekt byl podpořen částkou: 100 000,-