Právní pomoc pro ukrajinské uprchlíky

UA.SUPPORT je mezinárodní platforma propojující lidi, kteří potřebují právní pomoc s pro bono právníky (aktuálně zaměřená na ukrajinské uprchlíky). Aktuálně v projektu působí dvě Ukrajinky na help-desku a na projektu, tým intenzivně spolupracuje s experty na marketing a IT. Druhá fáze projektu chce zapojit další příchozí ukrajinské advokáty a IT odborníky.  

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: AgiLawyer Society z.s.
místo: Vimperk, Jihočeský kraj
období realizace: 1.srpna 2022 – 31. srpna 2022 
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč