Pražští ochránci přírody navrhují společný prostup pro přírodní parky v Metropolitním plánu

Veřejné projednání nového územního plánu Prahy, tzv. Metropolitního plánu, je momentem, kdy se rozhoduje o budoucnosti velké části pražské přírody. Zástupci a zástupkyně Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) byli v 90. letech u vzniku myšlenky pražských přírodních parků a jejich osud jim není lhostejný ani dnes. Cílem projektu je podání tzv. věcně shodných připomínek a námitek prostřednictvím zástupce veřejnosti podpořeného 200 podpisy občanů a občanek. Připomínky se týkají snížení možné zástavby cenných území, sběr a podání námitek probíhá s vědomím Ústřední výkonné rady ČSOP a se zapojím dalších pražských místních organizací, které mají blízko k problematice přírodních parků. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: 01/14 ZO ČSOP „NATURA QUO VADIS?“ 
místo: Hlavní město Praha
období realizace: 6/2022 –⁠ 10/2022 
projekt byl podpořen částkou: 22 000 Kč