Převánoční benefice pro oblastní charitu

Valašské Meziříčí: Mezi dvěma póly

Skupina studentů z gymnázia ve Valašském Meziříčí uspořádala tři předvánoční benefiční akce
s prodejem adventních věnců a drobných dárkových předmětů, které studenti sami vyrobili. Vybrané finanční prostředky použili na nákup potřeb pro zařízení domácí paliativní péče. Projekt umožnil studentům zamyslet se nad tím, co mohou tváří v tvář problémům dělat oni sami ve svém městě: Co může dělat každý z nás, aby se společnost stala lidštější a důstojnější?

Podpořili jsme částkou 2 500 Kč na pořádání akce. Výtěžek akce zdvojnásobujeme až do výše 15 000 Kč.