Jak může vypadat pietní místo v kryptě kostela v Liběchově?

Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka plánuje představit veřejnosti a zástupcům obce svoji vizi o využití krypty chátrajícího kostela sv. Ducha a Božího hrobu. V kryptě byli původně pohřbeni liběchovští mecenáši, nyní by v ní členové spolku chtěli vybudovat důstojné pietní místo. Nadace Via je podpoří v realizaci dárcovské kampaně na Darujme.cz, ve které budou své příznivce žádat o podporu na tvorbu výstavy prezentující architektonický návrh pietního místa. Organizace výstavy je základem pro zahájení veřejné debaty o podobě krypty a tím i samotného kostela. 

program: Živá komunita
realizátor: Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka
místo: Liběchov
období realizace: 3/2020 – 4/2020 

Projekt bude podpořen zdvojnásobením výtěžku dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz až do výše 20 000 Kč