Při proměně Hatína a Stajky se sousedé lépe poznají

Několik aktivních občanů z malebných obcí Hatína a Stajky se společně s veřejností všech věkových kategorií rozhodli zvelebit místa, kde společně žijí. Upraví okolí kapliček v centru každé z obcíkde se lidé čas od času schází. Ke kapličkám umístí sochy dřevěných andělů, které budou pomyslně bdít nad dobrými mezilidskými vztahy. Společnými silami nainstalují také trojici laviček s výhledy do okolí. Činnostmi chtějí aktivizovat občany, kteří by rádi pomohli a podpořili rozvoj společenského života v obci a dosud neměli možnost nebo se zdráhali sami něco podniknout. Společné úpravy zkrášlí okolí, ale také poskytnou prostor pro navázání nových kontaktů a přátelství a utužení stávajících.  Dlouhodobějším cílem je pak nastartování dalších projektů a společensko-kulturních akcí. 

realizátor: Jiří Holický
místo: Hatín, Jihočeský kraj
období realizace: 12/2021 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou:  68 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.