Příměstský tábor Metaculture

Dle statistik Ministerstva vnitra k 16.6.2022 měla Praha 10, Strašnice, 7358 uprchlíků s pobytovým oprávněním. MČ Praha 10 poskytuje uprchlíků jazykové kurzy. Do škol se zde zapsalo přes 800 dětí. Účelem spolku Metaculture je přispívat k harmonickému soužití národnostních, etnických a jiných minorit s majoritní společností. Pravidelně pořádá letní tábory, pro ukrajinské děti a děti ze sociálně slabších rodin organizoval příměstský tábor, aby mohli rodiče využít získaný čas pro (hledání) práci, ale také pro posílení sociálních vztahů mezi vrstevníky,  lepší integraci, nalezení nových kamarádů a podporu duševního zdraví dětí. Příměstský tábor byl pro 10 dětí z Ukrajiny a 10 místních dětí ze sociálně slabších rodin. Na začátku tábora se děti kreativně projevovaly vytvořením vlastních triček, vyzkoušely si známé pohybové a seznamovací hry, v české i ukrajinské verzi. Další den se návštěvou Toulcova dvora dozvídaly o bio farmaření a typické české fauně a flóře. Ve čtvrtek spolupracovaly na několika krátkých snímcích a vyzkoušely si různé role filmového štábu, také objevili krásu Kunratického lesa. V pátek si všichni užili celodenní návštěvu Krtkova světa a atrakce, které park nabízí. Závěrečný den děti vyráběly náramky, náušnice a náhrdelníky a zjišťovaly, na co všechno se dají použít PET láhve. K vyrábění se přidalo i několik rodin navštěvující park Gutovku.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Metaculture, z.s. 
místo: Praha 10, Hlavní město Praha
období realizace: 1. srpna 2022 – 5. srpna 2022
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč