Připravenému projektu revitalizace památkové zóny Buďánka hrozí rozmělnění

Na Praze 5 je připravený k realizaci celistvý pilotní projekt revitalizace kolonie Buďánka. Motivuje k aktivní společnosti, respektu k historii, k poznání paměti obce, kultivaci okolí, urbánním souvislostem, udržitelnosti. Buďánka jako inkubátor nových vizí a přístupu ke komunitě, participaci, dárcovství a důležitým tématům týkajících se veřejného prostoru. Památková zóna se po letech úsilí vylupuje ze zmaru a najednou opět vážně hrozí, že projekt bude rozmělněný, rozdělený jiným subjektům. Autoři projektu využijí pomoci právníků, včetně odborníků na autorské právo, aby městu Praze pomohli pilotní projekt uchránit v jeho celistvosti, například prostřednictvím předjednané smlouvy o pronájmu a spolupráci. 

realizátor: Buďánka, z. ú. 
místo: Praha
období realizace: 7/2021 – 12/2021 
projekt byl podpořen částkou: 15 000 Kč