Přístřešek s posezením u 1. stupně ZŠ 

Budova prvního stupně místní ZŠ se nachází v centru obce, které zničilo tornádo. Budova sama byla poškozena, i se vším zázemím, na dvorku bylo před tornádem několik laviček a přístřešek, v současné době zde tedy žádná možnost posezení není. Skupinka rodičů se rozhodla toto změnit a společnými silami vybudovat posezení, které bude sloužit nejen dětem a personálu školy, ale bude využíván při společenských a veřejných akcích v městysi, například tudy prochází průvod dětí ze školky při fašaňkovém průvodu. 

program: Fond sousedské obnovy 
realizátor: Jana Košut Petrjánošová 
místo: Moravská Nová Ves, Jihomoravský kraj 
období realizace: 7/2023-10/2023 
projekt byl podpořen částkou: 100 000,-Kč