Prodloužení životnosti Elektrárny Chvaletice jen legální cestou

Pardubice: Znečištění ovzduší jako politické téma

Pardubice trápí časté smogové situace. Pokud ale jde o skutečná opatření k nápravě, zdá se, že úřady chrání zájmy znečišťovatelů a ne lidí. Elektrárna Chvaletice měla být původně v roce 2016 uzavřena, místo toho byla prodána soukromému vlastníkovi. Ten usiluje o prodloužení životnosti elektrárny, avšak místo snahy splnění legislativy volí její obcházení a žádosti o výjimky. Cílem spolku zastupujícího nespokojené místní obyvatele je, aby elektrárna byla v souladu se státní energetickou koncepcí a původními plány uzavřena. Tedy aby blok 3 a 4 po rekonstrukci výjimky nedostal a blok 1 a 2 se ani rekonstruovat nezačal. Spolek chce aktivizovat veřejnost, udělat ze znečištění ovzduší politické téma, zapojit politiky z řad poslanců a senátorů, zastupitelů města a kraje a vytvořit tlak na Krajský úřad Pardubického kraje, aby při povolovacích procesech postupoval v souladu s platnou legislativou.

Projekt jsme podpořili částkou 25 000 Kč.