V Rašově se procházejí a poznávají

Aktivní obyvatelka Marcela vybudovala spolu s dalšími sousedy a přáteli obce šest kilometrů dlouhý vycházkový okruh kolem Rašova jako místo pro vzájemné setkávání. Společnými silami vyrobili odpočívadla, informačně-naučné tabule a vysázeli alej čítající 65 stromů. Každá rodina dostala možnost vysadit si ten „svůj“. Ale tím to neskončilo. Některé rodiny ke stromům přidaly i ptačí krmítka, na trasu byly umístěny kešky a nápovědy pro vyřešení tajenky, po jejímž zaslání na e-mail mohou návštěvníci získat odměnu. Uspořádali tu cyklozávod i cestu za pokladem pro místní děti. Lidé přispěli nejen pracovní silou, ale třeba i pohoštěním, poskytnutím nástrojů či pohonných hmot. Dobrovolníků bylo tolik, že největší výzvou pro organizátory prý bylo vše zkoordinovat.

realizátor: Marcela Malíková
místo: Rašov
období realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019
projekt byl podpořen částkou 78 000 Kč