Projekt obnovy kříže představuje snahu o zachování drobných sakrálních památek

Broumov: Oprava pískovcového křížku v Božanově

Broumovsko je oblast bývalých Sudet, navíc region, který byl po staletí spravován řádem benediktinů. S koncem druhé světové války, odsunem původního německého obyvatelstva, dosídlením Čechů z Rumunska, Dolního Slezska, původních území Polska a s nástupem komunismu došlo ke kompletnímu přetrhání vazeb obyvatel regionu s jeho historií. Kamenný pilíř s křížem z 18. století z božanovského pískovce stojí v horní části obce a spolu s panoramatem Koruny, jedné z nejvyšších hor Broumovských stěn, vytváří významný krajinotvorný a kulturně-historický prvek. V 80. letech došlo při bourání sousedního statku bagrem k ulomení vrchní části kříže s kamennou plastikou Krista, která byla odvezena k broumovskému kameníkovi p. Plachtovi, kde cca 30 let ležela. Projekt obnovy kříže představuje snahu o zachování drobných sakrálních památek, které spojují region a jeho současné obyvatele s bohatou, leč postupně mizející minulostí.
Spolek Omnium vznikl v roce 2011. Smyslem jeho vzniku byla obnova památek v regionu Broumovska, jejich bližší poznání a prezentace široké veřejnosti s cílem zapojit ji do obnovy památek. Vedle samotné obnovy a záchrany architektonického dědictví se Omnium věnuje také organizování vzdělávacích a osvětových programů pro studenty, odborníky i laickou veřejnost se vztahem k památkové péči.

Projekt jsme podpořili částkou 40 000 Kč.