Projektová dokumentace na obnovu sokolského hřiště 

Městys Moravská Nová Ves chce s pomocí dalších aktivních spolků a občanů obnovit sokolské hřiště, které zničilo tornádo a využít tuto obnovu k vybudování volnočasového a sportovního zázemí jak pro děti školního věku, tak i mladých lidí, aktivních sportovců a veřejnosti. Prostor bude osázený zelení – keři, vzrostlými stromy, trávníky i záhony, s vodními prvky. V plánu je malé dětské hřiště, multifunkční sportovní hřiště, skate park či inline dráha. Do celého plánování projektu a jeho podoby se aktivně občané zapojovali od prvního plánování budoucí podoby a užití, a to všech věkových kategorií. Proběhlo dotazníkové šetření, diskuze na sociálních sítích a několik veřejných setkání se zástupci architektonického studia, které zpracovávalo projektovou studii. Ta bude posléze sloužit jako podklad při zpracování projektové dokumentace. 

program: Fond sousedské obnovy 
realizátor: Městys Moravská Nová Ves 
místo: Moravská Nová Ves, Jihomoravský kraj 
období realizace: 10/2023 – 4/2024 
projekt byl podpořen částkou: 2 000 000,-Kč