Proměna pražské magistrály

Živé granty Česká republika Hlavní město Praha

Praha: Magistrála pod lipami

Cílem projektu bylo vytvořit otevřenou platformu, ve které veřejnost bude moci podpořit záměr transformovat pražskou magistrálu na městský bulvár. Tato platforma má být klíčová pro vyjednávání s politiky a dotčenými orgány o iniciaci potřebných kroků ke změně.

Projekt byl podpořen částkou 35.000 Kč.

www: https://www.facebook.com/MagistralaNovaPrazskaTrida

Sdílejte :