Proměna staré školní zahrady

Skupina občanů Tasova je tým aktivních lidí, kteří dění v obci sledují, společně již realizovali několik venkovních „brigád“ jako vyčištění nebo zelené práce na obecních lokalitách, s cílem udělat místo lepší a krásnější. Každoročně pořádají maloprodej zahradnických výpěstků nebo realizují v prostorách Aliterry semináře (zahrádkářské, ekologické) a výstavy (spojené s krajinou Tasova) pro občany obce na různá témata. Skupina by ráda přetvořila lokalitu kolem budovy bývalé měšťanky uprostřed obce Tasov. V současné době v budově staré školy sídlí nezisková organizace Aliterra (www.aliterra.eu)a Literární památník Vysočiny, který zřídila obec Tasov. Záměrem je revitalizovat pozemky patřící obci Tasov, zprůchodnit celý areál pro veřejnost a přetvořit místo do nové podoby zahrady s otevřenou venkovní galerií soch, specifickou mechovou zahradou s enklávou „tasovských skřítků“ a s klidovým posezením v zeleni. Jedinečný charakter tasovské školní zahrady tak budou tvořit sochy z pálené šamotové hlíny odolné vůči povětrnostním vlivům. Některé sochy budou od nevidomých výtvarníků, kteří společně s organizací Aliterra spolupracují na výstavách hmatového sochařství a kteří se řemeslo modelování učili právě v budově staré školy. Sochy budou vznikat v rámci letních výtvarných sympozií realizovaných přímo v Tasově. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Aliterra, z.ú.
místo: Tasov, Kraj Vysočina
období realizace: 3/2023 – 1/2024
projekt byl podpořen částkou 85 000,- Kč 

Projekt byl podpořen z daru společnosti Opavia.