Propojení generací

Červená Voda: Mládí a stáří společně

Náplní projektu bylo setkávání skupin a poznávání prostředí, ve kterém skupiny zapojených žijí a pracují. A to dětí z mateřské školy Červená Voda, jejich rodiče, členky Klubu čilých babiček a klienti domova důchodců. Dle projektu navštěvují obyvatelé domova důchodců mateřskou školku a naopak dětí navštíví domov a uspořádají zde vystoupení. Součástí jsou společná posezení, beseda, výtvarné dílny, sportovní hry dětí na zahradě domova důchodců či výlet do blízkého okolí.

Projekt jsme podpořili částkou 16 260 Kč.