Propojení sousedů skrze společný kreativní proces

Praha, Černý Most: Divadlo na Mostě

Spolek Laboratoř divadla utlačovaných, o.s. se rozhodl propojit handicapované obyvatele sídliště Černý Most II mezi sebou a zároveň s jejich sousedy prostřednictvím společné přípravy komunitního divadelního představení. Divadlo poskytlo obyvatelům „Čerňáku“ prostor pro vytvoření a prohloubení vztahů v komunitě a posílení její vzájemnou solidarity a soběstačnosti. Komunitní divadlo je nízkoprahové – zapojit se může kdokoliv, kdo má chuť, není třeba „talent“ ani předchozí zkušenosti s divadlem.

Projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč.

www.facebook.com/laboratordivadlautlacovanych