Prostějovský spolek usiluje o záchranu oblíbeného lesoparku

Obyvatelé Prostějova reagují na změnu územního plánu, která zahrnuje výstavbu v těsné blízkosti biokoridoru Hloučela –⁠ v místě zamýšleného nového městského parku. Záměr se nelíbí místnímu spolku, který už spoluorganizoval protestní pochod za účasti 100 osob; v petiční akci poté nasbíral bezmála 1500 podpisů. Občané usilují o nové veřejné projednání návrhu, uznání námitek a především o záchranu jejich oblíbeného lesoparku.  

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Spolek AJDONY
místo: Prostějov, Olomoucký kraj 
období realizace: 4/2022 – 10/2022
projekt byl podpořen částkou: 40 000 Kč