Prostranství pro konání hodů ve Smolíně se dočká obnovy 

Smolínský spolek ve spolupráci s městem Pohořelice usiluje o zachování tradice hodové zábavy ve Smolíně a její důstojné pořádání na reprezentativním prostranství. Původní hodovní plac slouží nejen k pořádání hodové zábavy ale i různým dalším setkáním místních obyvatel. Původní taneční parket z betonových panelů je vyboulený a rozpadlý, při tanci nepohodlný až nebezpečný. Pořádání hodové zábavy je krásná tradice, která si zaslouží zachovat i pro další generace, sbližuje (nejen) stárky a nabízí jim účelné trávení volného času a zapojení do komunitního dění.  Postupně v průběhu dalších let bude spolek usilovat o další zvelebení prostranství, zahrnující posezení nebo vysazení živého vánočního stromku pro obec.   

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Smolínský spolek, z.s. 
místo: Pohořelice, Jihomoravský kraj 
období realizace: 5/2023 – 5/2024 
projekt byl podpořen částkou 100 000,- Kč  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.