Proti hazardu

Praha 8: 8 bez hazardu

Cílem pražské iniciativy 8 bez hazardu bylo platné referendum o nulové toleranci heren. Sdružení chtělo pomocí Rychlého grantu informovat širokou veřejnost jednak o negativním vlivu heren na kvalitu bydlení a bezpečnost a o sociálních dopadech hráčství. Součástí kampaně bylo i vysvětlování, jak funguje referendum, a proč je důležité se ho zúčastnit.

Projekt jsme podpořili částkou 13 000 Kč.