Proti průtahu městem

Plzeň: Průtah v Plzni nebude!

V Plzni se opět po více než 10 letech otevřela otázka budování průtahu po státní silnici I/27 přímo středem města. Prostředky z grantu místní aktivní Kontrolní skupina.cz chtěla využít na odborné oponentury dokumentace posouzení vlivů na životní prostředí (zejména hluk, krajina a zdravotní rizika) a dále na právní konzultace a případné soudní poplatky.

Projekt byl podpořen částkou 17 000 Kč.

www: http://www.kontrolniskupina.cz