Proti segregaci v komunitách již od dětského věku

Havířov: Letáčková kampaň k zápisu romských dětí do nesegregovaných škol

Romské děti jsou nadměrně umisťovány mimo hlavní vzdělávací proud a jsou převážně vzdělávány v segregovaných základních školách, které poskytují nekvalitní vzdělání. Jako důsledek této dlouholeté praxe, romské děti nemají dostatek znalostí, na to aby uspěli v sekundárním a už vůbec ne v terciárním vzdělávání. Problém spočívá v tom, že většina Romů-rodičů absolvovala speciální školství a nevyzná se v školském systému. To má dopad na jejich rozhodování při výběru ZŠ a MŠ v průběhu zápisů dětí do 1. tříd. V říjnu a listopadu 2017 v Havířově probíhala podpisová kampaň k výročí rozsudku týkajícího se rovného přístupu ke vzdělání, v rámci které došlo k mobilizaci místní komunity. Aktuální kampaň má za cíl využít potenciál této mobilizace a připravit půdu pro zápis romských dětí do kvalitních a nesegregovaných ZŠ a MŠ v Havířově.

Projekt jsme podpořili částkou 25 000 Kč.