Protipovodňová ochrana u Krnova má i šetrnější varianty než přehradu v Nových Heřminovech

Povodí řeky Opavy bylo postiženo povodněmi v letech 1996 a 1997, které následně vyvolaly potřebu úprav toků a řešení protipovodňové ochrany. Účast veřejnosti na těchto procesech však byla prakticky nulová – jednak z důvodů neochoty státní správy k diskusi a jednak z důvodů malé angažovanosti místních obyvatel. Hnutí DUHA Jeseníky chce místním lidem zprostředkovat kvalifikované a nejednostranné informace o problematice protipovodňové ochrany v klíčové fázi územního řízení přehrady Nové Heřminovy, včetně představení reálných variant tohoto záměru

realizátor: Hnutí DUHA Jeseníky 
místo: Brantice, Nové Heřminovy, Moravskoslezský kraj
období realizace: 4/2021 – 1/2022 
projekt byl podpořen částkou: 30 000