Provoz nové lakovny obtěžuje část obyvatel beskydské obce Halenkov

Obec Halenkov leží v chráněném území Beskyd. V centru Halenkova byl již dříve povolen povolen provoz práškové a mokré lakovny a v současné době plánuje majitel rozšířit stávající provoz o halu povrchových úprav o velikosti 100 m x 73 m. Již nyní občany Halenkova obtěžuje zápach z mokré lakovny. Majitel se nyní snaží všechny své provozy dopovolovat, svůj budoucí záměr rozdělit na několik fází tak, aby obešel proces posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) celistvě. Petici proti Hale povrchových úprav podepsalo již cca 1800 občanů. Spolek Halenkovjani usiluje o zamítnutí rozšiřování provozu lakoven, aktivně se zapojil do zjišťovacího řízení a průběžně upozorňuje na sporné informace a aktivity firmy.

realizátor: Halenkovjani, z. s.
místo: Halenkov
období realizace: 4/2020 – 4/2021
projekt byl podpořen částkou 28 200 Kč