Průzkum a kampaň o znečištěné vodě

Bažantice: Průzkum kontaminace vodních zdrojů

V oblasti zvané Bažantnice, 3 km od centra Mníšku pod Brdy, se nachází skládka odpadů z bývalého provozu Kovohutí. Místní sdružení Zdravý Mníšek mělo podezření, že může dojít ke kontaminaci znečištěných vod vzdálenějších objektů, tedy i obytných budov. Spolek chtěl za pomoci Rychlého grantu provést odběr vzorků kontaminované vody, zjistit dosavadní rozsah kontaminace a navrhnout opatření na ochranu zdraví obyvatel. Součástí projektu byla i informační kampaň, tedy informační letáky i přímá setkávání s obyvateli.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.