PSIU – Pohyb a sociální integrace Ukrajinců

Vedoucí projektu se svou ukrajinskou manželkou již zorganizovali letní tábor pro ukrajinské děti v srpnu 2022. Přáním ukrajinské komunity v Třinci je zorganizovat pohybové sportovní aktivity. Pro maminky aktivita typu fitness, dost dětí by mělo zájem navštěvovat kurz spojený s kondičním cvičením a prvky kondičního boxu. Vedoucí projektu by chtěli aktivity spojit i se sociálním kontaktem, který má vést k lepšímu začlenění nových obyvatel, aby příchozí z Ukrajiny měli atraktivní výplň volného času, mohli se odreagovat, lépe se začlenit a navázat nové kontakty. V průběhu 21 týdnů (2 x týdně setkání) chce projekt nabídnout kroužek kondičního cvičení (TRX, kruhový trénink, kondiční a fit box, atletická průpravná cvičení, zdravotní cvičení (s gumami, na podložce) + doplňkově např. fotbal na závěr či na zahřátí a 4 x společné setkání mimo sport s pohoštěním s rodinami od účastníků, kde bude malé pohoštění a každý bude moci přinést své speciality.  

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Jan Ševčík
místo: Třinec, Moravskoslezs kraj 
období realizace: 24. října 2022 – 24. března 2023 
projekt byl podpořen částkou: 35 840 Kč