Půlnoční Rybovka v Tuchoměřicích 

Na štědrovečerní bohoslužbě roku 2023 se plným tuchoměřickým kostelem rozezněla Rybova mše vánoční v podání
sousedského sboru a orchestru pod vedením Jany Vörösové. Krásná barokní hudba v barokním kostele spojila světy
hudebníků a posluchačů, pravidelných návštěvníku bohoslužeb i těch, kteří se přišli potěšit právě na Vánoce. Z kůru zněly
hlasy sousedů a vzniklo živé společenství, které připomnělo, co je pro lidi důležité. Výkony amatérských zpěváků doplnili
výborní hudebníci.

 program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Tušení, z.s. 
místo: Tuchoměřice, Středočeský kraj 
období realizace: 10/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen zdvojnásobením dárcovské kampaně až do výše 20 000 Kč