Půlnoční Rybovka v Tuchoměřicích 

Sbormistryně a dirigentka Jana Vörösová ze spolku Tušení chce se členy tuchoměřického amatérského sboru Ťuhaja a dalšími amatérskými zpěváky a hudebníky nastudovat Vánoční mši J. J. Ryby a předvést ji 24.12. 2023 během půlnoční mše svaté v kostele sv. Víta v Tuchoměřicích. 
Očekává se zapojení hudebníků různého věku z Tuchoměřic a blízkého okolí. Cílem je skrze společnou tvořivou práci a hudební prožitek posílit sousedské vztahy a sounáležitost k obci, místu, kostelu. Hudba má moc spojovat lidi různého věku, vzdělání a povolání, Rybova mše je svoji lidovostí všeobecnou známostí přístupná pro každého. Do příprav se zapojí také děti z místního výtvarného kroužku,které vytvoří grafickou podobu pozvánek a plakátů. Přátelé se budou podílet na tvorbě kostýmů a přípravě občerstvení.  

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Tušení, z.s. 
místo: Tuchoměřice, Středočeský kraj 
období realizace: 10/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen zdvojnásobením dárcovské kampaně až do výše 20 000 Kč