Re-vize Olomouc nabídne obyvatelům debatní večery zakončené workshopem

Žijeme v pospolitosti ve společném prostředí. Rodina, přátelé a prostředí okolo nás – město, ulice, parky, fasády domů cizích i toho našeho až po naše vlastní myšlenky. Naše prostředí nás utváří, stejně jako my utváříme jej. Zároveň nás kultivuje a ovlivňuje. Můžeme se podílet na jeho utváření mnohem víc, než většina z nás tuší. A i proto by nás naše vlastní okolí musí zajímat. Revize Olomouc je platforma spojující napříč odborníky s komunálními politiky i činnými úředníky a především širokou veřejností. Poskytuje prostor pro smysluplnou diskusi a následně se snaží myšlenky z řad veřejnosti, které vzejdou z každého večera předat dál – politikům. Snaží se inspirovat, přinášet nové pohledy a rozšiřovat obzory. Motivovat k zájmu a péči o své okolí, a to i uspořádáním sousedských setkání.  

realizátor: Vojtěch Rudorfer
místo: Olomouc
období realizace: 9/2020 – 1/2021
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.