„Recyklošití“ je příležitostí pro rozšíření komunity známých, utužení vztahů při proměně materiálu, který už neslouží svému původnímu účelu na něco jiného, užitečného. Pro dobrou věc vyrábí pohromadě všechny věkové skupiny, tedy funguje mezigenerační výměna zkušeností. Projektem „Sousedská dílna“ bychom rádi do dění zapojili i vytížené tatínky, resp. muže všeho věku. Princip a cíl je stejný. Společnými silami vyrobit něco pro druhé a také pro sebe a svou zábavu. Muži si rádi hrají, proto bychom je rádi motivovali k účasti na akci nejen dobrým skutkem, ale i následným turnajem ve hře, kterou sami vyrobí. Turnaj je důvodem pro další setkání, nejen těch, kteří se na výrobě podíleli. Nechceme, aby překážkou účasti na akcích bylo nářadí, které účastníci nevlastní. Pořízené vybavení dílen může sloužit jako „Pojízdná sousedská dílna“ s vybavením pro krejčovské a truhlářské práce. Bude dostupná a k zapůjčení i sousedům z okolních obcí pro využití na akcích s podobným účelem.

www.mistopodlipou.cz
facebook

realizátor: P.O.D. L.I.P.O.U. z.ú.
místo: Pyšely, Středočeský kraj
období realizace: 15. 5. 2018 – 14. 5. 2019
projekt byl podpořen částkou 70 700 Kč