Rekultivace a oživení zanedbaného dvorku pro ženy s dětmi z Ukrajiny

V Klatovech a okolí žije přes 900 uprchlíků z Ukrajiny, maminky s dětmi, handicapovaní a senioři. Informační centrum pomoci lidem z Ukrajiny nabízí sociální, psycho-sociální a duchovní pomoc, výuku českého jazyka s dětským koutkem a primární materiální pomoc. Na provozu centra participuje několik neziskových organizací a dobrovolníků, kteří tlumočí a pomáhají s lepší orientací nově příchozích. Centrum podporuje neformální setkávání v rámci nově vzniklého klubu ŽUK-Ženský ukrajinský kruh. Pro tento záměr  revitalizují zanedbaný dvoreček k vytvoření příjemného prostředí pro setkávání. Na dvorku probíhají filmové projekce, gastro setkávání nebo sousedské slavnosti.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Kulturní centrum Falcon z. s. 
místo: Klatovy, Plzeňský kraj
období realizace: 20.6.2022 – 20.7.2022 
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč