Řepa patří do Řep! 

Pražská čtvrť Řepy nemá náměstí, ale má živou komunitní zahradu. Do její bezprostřední blízkosti členové komunitního spolku Řepy zasadí sochu řepy, kterou na rozdíl od té pohádkové, vytahovat nikdo nebude. Naopak, řepa bude radostí a chloubou všech sousedů, kterým není jejich životní prostor lhostejný. Umělecky ztvárněná socha řepy odkazuje nejenom na název městské části Řepy, ale rovněž charakterizuje řepskou komunitní zahradu z mnoha aspektů, jakými jsou pěstování, dobré jídlo, přátelství, spolupráce, humor. Okolí zahrady tak po dříve zasazené památeční lípě a instalované lavičce, obohatí artefakt, který pomůže prostory kolem zahrady etablovat jako pomyslné „zelené“ centrum Řep. Jako svěží místo, kde se sousedé potkají nejenom při zalévání záhonků plných vlastnoručně vypěstované zeleniny či při společném opékání a zpívání, ale také při bazarovém swapu, na oslavě Dne dětí, při nadílce s Mikulášem, při podvečerní procházce s pejsky, nebo prostě jen tak. 

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Komunitní spolek Řepy 
místo: Praha 6 – Řepy, Hlavní město Praha  
období realizace: 12/2023-12/2024 
projekt byl podpořen založením kampaně na Darujme.cz a zdvojnásobením výtěžku až do výše 20 000 Kč