Obyvatelé Lenešic se mohou potkávat v upraveném parku u zvonice

Cílem projektu byla revitalizace parku u Husovy zvoničky. Obci chybělo místo pro odpočinek a setkávání občanů.  Lenešičtí proto svépomocí pomohli vytvořit kulturnější prostředí ke společnému setkávání, posílili tak místní komunitní život a pozvedli úroveň této lokality. Park byl upraven ve spolupráci s dobrovolníky, místní obyvatelé se zapojují do jednoduché údržby např. zalévání květin. Členové spolku věří, že se park stane srdcovou záležitostí místních a minimalizuje se tak vandalismus. 

realizátor: Lenešický okrašlovací spolek, o.s. 
místo: Lenešice
období realizace: 4/2020 – 4/2021
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.