Cílem projektu je revitalizace parku u Husovy zvoničky. V obci chybí místo pro odpočinek a setkávání občanů. Přestože má tři parky, ani jeden není udržovaný. Vytvoření kulturního prostředí, kde se budou moci obyvatelé obce setkávat a které si i sami svépomocí vybudují, nejenže posílí komunitní život, ale i pozvedne úroveň této lokality. Park bude upraven ve spolupráci s dobrovolníky, v plánu je zapojit i místní obyvatele k jednoduché údržbě např. možností zalévat květiny. Členové spolku věří, že se park stane srdcovou záležitostí místních, a minimalizujeme tak vandalismus. 

realizátor: Lenešický okrašlovací spolek, o.s. 
místo: Lenešice
období realizace: 4/2020 – 4/2021
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.