Revitalizace veřejného prostoru u ul. U Červených domků 

Lokalita se nachází v části Hodonína zvané Bažantnice, což je lesopark zcela zpustošený tornádem. V přilehlých částech byly poničeny také školy, obytné domy, domky, zázemí pro dětské aktivity, hřiště a školní pozemky. Město Hodonín považuje za velmi důležité komunitám vrátit jejich zázemí. Proto chce tento prostor nově zrevitalizovat a do celého projektu velmi aktivně zapojit i zdejší obyvatele, děti z okolních škol, jejich rodiny, návštěvníky Domu přírody i sportovní haly či ostatní organizace, které tu působí. Město navázalo na návrhy v rámci soutěže mladých zahradníků Lipová ratolest 2022, kterou spolupořádalo. Následovalo vypracování projektu, do kterého byli obyvatelé přilehlých domů vtahováni, účastnili se komunitního plánování, dílčích konzultací a představení výsledných návrhů. Jejich požadavky byly reflektovány a zapracovány do projektové dokumentace. Hlavním konceptem areálu je návrh nových vegetačních úprav včetně instalace mobiliáře, pergoly s posezením, ohništěm i herních prvků. Všechny prvky jsou navrženy pro vzájemné setkávání a sdílení. Cílem obnovy veřejného prostoru je vytvořit atraktivní a funkční místo, které podporuje a posiluje komunitní setkávání. Tato iniciativa má za cíl nejenom obnovit fyzickou infrastrukturu, ale také obnovit důležité společenské vazby a podpořit pocit sounáležitosti mezi místními obyvateli. 

program: Fond sousedské obnovy 
realizátor: Město Hodonín 
místo: Hodonín, Jihomoravský kraj 
období realizace: 11/2023 – 11/2024 
projekt byl podpořen částkou: 1 401 645,25,- Kč