Rodný dům skladatele lidových písní

Rodný dům nejslavnějšího rodáka Mikulčic Františka Hřebačky – Fanoša Mikuleckého, je malé lidové muzeum, kde před ničivým řáděním tornáda probíhalo velké množství akcí, které představovaly způsob života předků na podlužácké dědině: od hudebních, přes lidovou kuchyni, vinobraní, loutková představení, folklorní tance, komunitní setkávání po obecní akce. O dům se stará muzejní spolek, ale tradičně se do programu zapojuje široká komunita – školy, folklorní soubory, senioři. Projekt, který podpoří opravu objektu a renovaci jedné z hospodářských budov, připraví stavení na první velkou akci „Rok poté“. Ta se bude konat k 1. výročí, kdy obec zasáhla živelná katastrofa, jako poděkování všem, kteří Mikulčicím poskytli jakoukoliv pomoc. Připravuje se zde bohatý program, např. výstava tornádových fotografií nebo tradiční gastro speciality podle starých receptur. 

program: Fond sousedské obnovy
realizátor: Klub seniorů Mikulčice, z.s. 
místo: Mikulčice, Jihomoravský kraj
období realizace: 3/2022 – 11/2022
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč