Rok 2023 s tanvaldskými kostely

Spolek Zachraňme Tanvaldské kostely upravil okolí sochy Panny Marie u kostela sv. Petra a Pavla na Horním Tanvaldě a zviditelnil činnost spolku a to převážně v turistické sezóně 2023. Byly nainstalovány vyvýšené květinové záhony, lavička a odpadkový koš. Do úprav terénu a péče o zeleň se zapojili místní dobrovolníci, studenti Gymnázia Tanvald a kostelníci tohoto kostela. V červenci 2023 se konala Hornotanvaldská poutní slavnost, významná událost pro farníky i pro samotný kostel sv. Petra a Pavla. Spolek a farnice připravili pohoštění pro poutníky, proběhla zde výstava fotek kostela, ze kterých byl vyhotoven i kalendář na rok 2024, odpoledne pak proběhl první ročník hudebního benefičního festivalu v přilehlém kempu s názvem STRUNY POD ŠPIČÁKEM.

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Zachraňme tanvaldské kostely, z.s. 
místo: Tanvald, Liberecký kraj 
období realizace: 3/2023 –⁠ 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 30 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.