Rok 2023 s tanvaldskými kostely

Spolek Zachraňme Tanvaldské kostely plánuje zatraktivnit okolí obou tanvaldských kostelů a zviditelnit činnost spolku a to převážně na turistickou sezónu 2023. V příštím roce zorganizují již 3. ročník akce Léto s tanvaldskými kostely, který spočívá v otevřených kostelích dle rozpisu. V příštím roce též uskuteční okolo obou kostelů venkovní výstavy fotografií a k tomu u kostelů nainstalují vždy 2-3 vyvýšené květinové záhony. Aktivity budou doplněny i 2-3 letními akcemi – večery s kulturním programem. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Zachraňme tanvaldské kostely, z.s. 
místo: Tanvald, Liberecký kraj 
období realizace: 3/2023 –⁠ 10/2023
projekt byl podpořen částkou: 30 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.